atitikimas

atitikimas
1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, , atatikìmas (2) Š, , attikimas Natitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą .N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio: Neatitikimo reikšmės sakiniai turi ir savitų sandaros ypatybių LKGIII753. Taip kalbininkai tvirtindami remiasi garsų atatikimo, atliepimo dėsniais K.Būg. Neatitikimas tarp sunkiosios ir lengvosios pramonės ETŽ.FT ekvivalentiškumo santykis: Atitikimo principas – vienas iš pagrindinių mokslo raidos metodologinių principų . 2.Š. 3. refl. J, M, L, LL4,32, Š, Rtr, 177, FT, NdŽ, įvykis: Garsus atsitikimas I. Išeina atsitikìmų visokių J.Jabl. Būdavai visokių atsitikìmų seniau Gsč. Turėjau ir aš tokį atsitikìmą Rg. Ale kiek teip tikdavos, kiek tokių būdavo atsitikìmų Gr. Neseniai tas atsitikìmas papuolė Prn. Da mano moma sakinėjo tokį atsitikìmą Trgn. Retas atsitikìmas, ka pusmergė ištekėt[ų] už gaspadoriaus Skrb. Buvo tokių atsitikimų, kad atkasdavo [palaidotą] žmogų, nuvilkdavo jo drobužius Krž. Ka mun nepriejo tokių atsitikimų arti girdėti Yl. Turi momos marškinius [kūdikis], tai anam nė kokių nebus atsitikìmų (nuotykių, bėdų) Aps. Tiek liūdnų atsitikimų, tiek skausmo visiems primena kiekvienas kapinyno kampelis V.Krėv. Juozas, dar tebesirgdamas nuo to atsitikimo, išgirdo apie savo laimę LzP. Tikras atsitikimas LL33. Čia ne pasaka, bet tikras atsitikimas J.Balč.Rs, Skdv, Plt retas atvejis, retenybė, atsitiktinumas: Šįmet gerų dobilų – tik atsitikìmas Gs. Tokia žmona gauti juk tat retas tėr atsitikimas J.Jabl. Blusos – retas atsitikìmas Žrm. Kerpėse iš atsitikimo tegal gintarų rasti Plng. Iš atsitikìmo ka miršta [gimdydama] Krž. Iš atsitikìmo nupirkau arklį Slnt. Iš didelio atsitikìmo valgyklo[je] esu valgiusi Šv. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atitikimas — atitiki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • matavimo pagrįstumas — statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Matavimo kokybės apibūdinimas, rodantis, ar tikrai išmatuojama tai, kas norima išmatuoti. Matavimo pagrįstumas yra skirstomas į turinio pagrįstumą (content validity), konstrukcijos pagrįstumą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • measurement validity — matavimo pagrįstumas statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Matavimo kokybės apibūdinimas, rodantis, ar tikrai išmatuojama tai, kas norima išmatuoti. Matavimo pagrįstumas yra skirstomas į turinio pagrįstumą (content validity),… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pritikimas — 1 pritikìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ; LL108 1. LL22 → pritikti 2: Pritikìmas rankų to daktaro! Nė juste nepajutau, kaip ištraukė adatą Šts. Nepritikìmas, neštapnumas, keblumas I. ║ atitikimas, derėjimas vieno su kitu: Jug visos ligos y[ra] valug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Symmetrie — simetrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors daikto, kūrinio ir kitų dalių darna, proporcingumas, atitikimas; tvarkingas išdėstymas, pasižymintis taisyklingumu ir proporcijų analogiškumu. kilmė gr. symmetria –… …   Sporto terminų žodynas

  • simetrija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors daikto, kūrinio ir kitų dalių darna, proporcingumas, atitikimas; tvarkingas išdėstymas, pasižymintis taisyklingumu ir proporcijų analogiškumu. kilmė gr. symmetria – atitikimas… …   Sporto terminų žodynas

  • symmetry — simetrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors daikto, kūrinio ir kitų dalių darna, proporcingumas, atitikimas; tvarkingas išdėstymas, pasižymintis taisyklingumu ir proporcijų analogiškumu. kilmė gr. symmetria –… …   Sporto terminų žodynas

  • симметрия — simetrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors daikto, kūrinio ir kitų dalių darna, proporcingumas, atitikimas; tvarkingas išdėstymas, pasižymintis taisyklingumu ir proporcijų analogiškumu. kilmė gr. symmetria –… …   Sporto terminų žodynas

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitykis — atìtykis sm. (1) atitikimas: Norint rasti atitykį tarp lietuviškų ir latviškų priegaidžių K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”